AVR Attiny25 USB Hit Sayacı

[BOB], sekiz 7 segmenti ekranını süren bir maks7219 çalıştırmak için bir ATININY25’i kullanan bir USB sayfası var. Herhangi bir USB’nin RS232 dönüşüm için gereklilikten kurtulmak için sadece ürün yazılımı kullanan bir AVR üzerindeki USB uygulaması kolaydır. HOLD yazılımı uygulaması Delphi’de ve Windows tepsisinde oturur. Kod örnekleri kendi ekran programlarınıza genişletmek için yeterli görünüyor.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *